Urval från pågående och genomförda projekt:

- Processledning stadsdelsutveckling Forsåker på uppdrag av Mölndala Fastighets AB

- Process- och verksamhetsutveckling av tekniska lösningar på uppdrag av UNIT4

- Projekteringsledning av Framtidens SÖS och teknisk försörjning på uppdrag av NCC och Locum

- Projekteringsledning av Framtidens sjukhus i Sörmland på uppdrag av NCC 

- Projekt- och projekteringsledning av nybyggnationer i Haninge Centrum på uppdrag av Strabag

- Projektledning av SEB:s nya kontorslokaler i Solna på uppdrag av Fabege och Veidekke. 

- Projektledning av nyetablering och ombyggnation av ca 30 butiker  på uppdrag av KappAhl

- Projektledning av om- och tillbyggnad av ca 10 varuhus på uppdrag av IKEA Fastigheter 

- Rådgivning och förstudie inför nyetablering av laboratorium på uppdrag av Fürst Medicinskt Laboratorium

- Projektledning av Folksams nya kontorslokaler på uppdrag av Bonorum AB

- Projektledning och hyresgästkoordinering nytt shoppingcenter i Kongahälla på uppdrag av Adapta Fastigheter AB

- Utbildar i projektledning och projekteringsledning på uppdrag av EGA