Om ALFRED

Företaget grundades av Malin Kindstedt och Joakim Serrestam våren 2015.  Tillsammans, baserat på sina olika erfarenheter och kompetenser inom bygg, projektledning och organisationsutveckling, föddes idéen om att sammanföra de tre elementen och skapa ett unikt koncept och affär på marknaden vilket resulterade i ALFRED.  ALFRED Consulting AB ingår i en koncern med två bolag. Koncernmoderbolaget är Kindstedt & Partners AB. 


Det ställs högre och högre krav på hållbara fastigheter anpassade för framtidens fortsatta urbanisering.  Fastigheter är en del av allas vardag. Vi bor, äter, sover och arbetar i någon form av fastighet. Att få påverka och vara en del av utvecklingen är en självklarhet för ALFRED. Genom att kombinera erfarenhet från organisations- och affärsutveckling med kompetenser inom fastighetsutveckling och byggprojektledning kan vi erbjuda våra kunder ett unikt partnerskap.  För att utveckla och skapa framtidens fastigheter krävs mod, nytänk, nyfikenhet på framtiden tillsammans med affärsmässighet och ödmjukhet.


ALFRED brinner för fastigheter, ALFRED älskar människor. Vi är ett team av engagerade och kreativa konsulter som vågar ifrågasätta inrotade tillvägagångssätt utan att kompromissa affärsmässigheten. Därför är vi The Urban Consulting People!


//Malin & Jocke

ALFRED stödjer Barncancerfonden

Utöver forskning finansierar Barncancerfonden vård, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Allt sammantaget med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet – att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv. Det här känner vi är viktigt för oss och därför har ALFRED stöttat Barncancerfonden som barnsupporter sedan början av 2016. Vår målsättning är att årligen, utöver vårt stöd som supporter, bidra till barncancerfondens och deras forskning.


Läs mer på barncancerfonden.se