ALFRED GASELL 2021, 2022 OCH 2023

Det är alltid kul att få uppmärksamhet när man gjort ett bra jobb. Därför är vi på ALFRED lite extra stolta över att i år igen ha blivit utsedda till Gasellföretag, och att vår VD, Malin Kindstedt, för andra året i rad blev en av fem finalister till hederspriset ”Årets Kvinnliga Gasell”

Stort tack för allt stöd och nomineringar 🧡Dagens Industri delar varje år ut pris till Sveriges snabbast växande företag. Tack vare alla kollegor, samarbetspartners och kunder har ALFRED nu tagit sig in på listan.


Jämställdhet, mångfald och inkludering är oerhört viktig för ALFRED och är en stor del av vår framgång. Oavsett om det berör ålder, kompetens, etnicitet eller kön. Att anställa människor med olika bakgrund och kompetenser som tillsammans hittar rätt förutsättningar och lösningar för att skapa långsiktiga och mer hållbara projekt och investeringar för fastighetsägare har varit mycket framgångsrikt.


Vi kan därmed kombinera kompetenser och erfarenheter för att sätta samman bästa möjliga team i varje enskilt projekt. Det är en unik styrka! På ALFRED kallar Vi det kollektiv intelligens.


Detta sätt att bygga en organisation på är unikt då projektledningsföretag i branschen av tradition har övervägande medarbetare med liknande bakgrund såväl akademiskt som med sin tekniska kompetens.


I en tid av pandemi vågade vi ta action och växa istället för att dra ned på takten.


Stort tack till alla våra fantastiska medarbetare, kunder och samarbetspartners som har gjort detta möjligt!

Ett Gasellföretag har:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.